Chính sách hoàn tiền và đổi lịch

Cập nhật lần 1 ngày: 10 tháng 2, 2023 

Khách hàng đặt lịch workshop tại website này có thể đổi lịch 1 tuần trước khi diễn ra workshop. Số lần đổi lịch tối đa là 1 lần. Khách hàng đã đăng ký workshop, nhưng không tham gia workshop và liên hệ sau khi workshop diễn ra đó về đổi lịch sẽ không được áp dụng chính sách đổi lịch. Chính sách này áp dụng cho tất cả các loại workshop bên dưới:

  • Workshop làm nước hoa (Thực hiện bởi NOTE – The Scent Lab)
  • Workshop làm nến thơm (Thực hiện bởi NOTE – The Scent Lab)
  • Workshop vẽ tranh (thực hiện bởi R Cafe)
  • Workshop đan len (thực hiện bởi R Cafe)
  • Workshop làm xà bông (Thực hiện bởi NOTE – The Scent Lab)

Để đổi lịch, khách hàng liên hệ qua hotline của chúng tôi số 089-649-0038 hoặc liên hệ qua tin nhắn trên fanpage 

 

Chính sách hoàn trả tiền 

Trong thời gian hiện tại R Workshop chưa có chính sách hoàn lại tiền cho khách hàng đã đăng ký. Khách hàng có thể đổi lịch qua khung thời gian hợp lý, hoặc có thể chuyển nhượng lại quyền tham gia workshop cho người khác.

 

Bạn vẫn cần hỗ trợ thêm?

Liên hệ chúng tôi qua {[email protected]} để được hỗ trợ.

Select your currency