Tag: scented candle making workshop

Vì sao nên chọn Workshop doanh nghiệp tại R Space?

Workshop tại NOTE là một giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp lựa chọn để nhân sự vừa được giải trí vừa rèn luyện khả năng sáng tạo, teamwork và tập trung.

CONTINUE READING Vì sao nên chọn Workshop doanh nghiệp tại R Space? 8 min read

Cùng R Space lắng nghe những câu chuyện phía sau lớp học mùi hương tại NOTE – The Scent Lab

Phía sau những trải nghiệm hương mới lạ, những kiến thức thú vị về thế giới mùi hương, những cuộc gặp gỡ cùng những người bạn mới,… là những người kể chuyện hương chuyên nghiệp luôn hết mình trong những buổi workshop tại R Space. 

CONTINUE READING Cùng R Space lắng nghe những câu chuyện phía sau lớp học mùi hương tại NOTE – The Scent Lab 6 min read

Scented Candle Making Workshop by NOTE – The Scent Lab

About NOTE – The Scent Lab NOTE – The Scent Lab is a Ho Chi Minh based Vietnamese fragrance company that specializes in creating high-quality perfumes, candles, and other fragrance-related products. They use natural ingredients and essential oils to create unique scents that are meant to evoke different emotions and memories. Their candles are hand-poured […]

CONTINUE READING Scented Candle Making Workshop by NOTE – The Scent Lab 3 min read
Select your currency