Get in touch

Customer Service

Monday – Friday 8 – 16

Phone +84 89 6490038
Email: [email protected]

Press Contact

Marketing Room

Email: [email protected]

Address

R Workshop Space

No 34, Nguyen Duy Hieu Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh

Can We Help?

Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về workshop, event và space thông qua mục FAQs. Nếu bạn có nhu cầu cần thiết liên hệ qua email để trao đổi, vui lòng điền theo Form bên dưới.    Select your currency