Giới thiệu không gian

R WORKSHOP SPACE

Không gian mới

Nằm tại số 34 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức

SHOWROOM

Không gian độc đáo

It's UNIQUE

Thích hợp là nơi triển lãm của những tác phẩm đậm chất nghệ thuật và cá tính

SÂN VƯỜN
ÊM ĐỀM,
MỘNG MƠ

Không gian sáng tạo mới

WORKSHOP SPACE

Khởi nguồn trải nghiệm mới

R CAFÉ

WELCOME TO
R WORKSHOP SPACE

Play Video